ตำแหน่งงานแนะนำ


 • สมัครงาน central
  Restaurant Account Executive (Sales Chef-Yim)          

  K.Noppawan 063-376-6627 • สมัครงาน central
  Data Scientist Manager          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Marketing Communications & Events          

  K.Chalermkwan 064-932-2355 • สมัครงาน central
  Buying Support Associate          

  K.Sujinan 061-826-9872 • สมัครงาน central
  BI Analysis Specialist          

  K.Sujinan 061-826-9872 • สมัครงาน central
  Merchandiser - Mobile          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  IT Risk Manager          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  HRBP Manager          

  K.Phananya 066-114-7295 • สมัครงาน central
  Online Customer Service (English)          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Content Specialist Digital Marketing          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Buying Manager (NonFood, General Merchandise)          

  K.Sujinan 061-826-9872 • สมัครงาน central
  CDA Senior Manager (Fresh)          

  K.Pinjit 095-464-1596 • สมัครงาน central
  CRM Mass Segment Manager          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  Creating Shared Value (CSV) Manager          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Creative Designer          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  CDA Specialist (Fresh)          

  K.Pinjit 095-464-1596 • สมัครงาน central
  Digital Content Manager (Food)          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Investigation Division Manager          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  Trade Planning Department Manager          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  Customer Insight Division Manager          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  Merchandiser - Computer         

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  Merchandiser - Mobile          

  K.Nopparat 065-350-3624 • สมัครงาน central
  E-commerce Manager (Fresh food )          

  K.Wattanachai 066-114-7298 • สมัครงาน central
  Buying Own Brand Mananager (Fresh food, Non-Food, RTE)          

  K.Sujinan 061-8269872 • สมัครงาน central
  CRM Manager          

  K.Preechaya 063-863-2800 • สมัครงาน central
  Business Development Manager         

  K.Thanarat 063-863-2800 • สมัครงาน central
  Stock Control Staff          

  K.Thanarat 063-863-2800 • สมัครงาน central
  เจ้าหน้าที่บัญชี          

  K.Thanarat 063-863-2800 • สมัครงาน central
  Project Coordinating Manager (PA)          

  K.Kusuma 066-114-7296