ตำแหน่งงานแนะนำ!

CTO HOT HIRING!

 • Frontend Developer
 • iOS Developer
 • Android Developer
 • PHP Software Engineer
 • SRE (DevOps Engineer
 • QA (Automate (Major)
 • Payment (Java , Micro Service)
 • Business Intelligence
 • DBA (Oracle, SQL, MySQL)
 • Business Analyst
 • Product Manager

 • อ่านเพิ่มเติม  Store Manager Trainee


  ช่องทางการติดต่อ

  คุณแบงค์

  065-510-7583

  suwitchupong@central.co.th

  ส่ง Resume  Online Department
  Manager


  ช่องทางการติดต่อ

  คุณแบงค์

  065-510-7583

  suwitchupong@central.co.th


  คุณอร

  065-510-7584

  yapirapas@central.co.th

  ส่ง Resume  Hub Online
  Manager


  ช่องทางการติดต่อ

  คุณแบงค์

  065-510-7583

  suwitchupong@central.co.th


  คุณอร

  065-510-7584

  yapirapas@central.co.th

  ส่ง Resume  Marketing
  Function


  ช่องทางการติดต่อ

  CentralRetailRecruitment@central.co.th

  ส่ง Resume  Merchandise
  Function


  ช่องทางการติดต่อ

  CentralRetailRecruitment@central.co.th

  Send Resume  Food & Beverages
  Function


  ช่องทางการติดต่อ

  CentralRetailRecruitment@central.co.th

  ส่ง Resume


  blank lines