เกี่ยวกับเรา

เซ็นทรัล ประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก งานบริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพและความเป็นเลิศ ด้วยการครองตำแหน่งอันดับ 1 ของตลาดในประเทศไทย

กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วยการลงทุนในหลากหลายบริษัท โดยบริษัทแต่ละแห่งได้เติบโตเป็นผู้นำด้านการค้าปลีก การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารแบรนด์ งานต้อนรับและบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเหล่านี้เสริมสร้างฐานะของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ