โปรแกรม FAST TRACK

Management Associate Program 2023


Central Group is now hiring. Join us! The opportunity for the Management Associate Program 2023 : CENTRAL GROUP WHERE YOU CAN LEARN AND GROW is here.
ProNext 2023
สายเทคห้ามพลาด! PRONEXT Program เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) เพื่อมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกการช็อปปิ้ง หากอยากเรียนรู้ และลงมือทำจริงเพื่อเติบโตในสายเทค