Share this Job

Customer Service Manager

CDS
CENTRAL CHIDLOM

ลักษณะตำแหน่งงาน

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการลูกค้า
2. จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์
3. พัฒนางานด้านบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
4. ดูแลด้านการให้คำแนะนำ ติ-ชม การบริการของสาขา และเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง
5. การให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในห้าง
6. ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของสาขา และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
3. บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความเป็นผู้นำ

Apply now »
Find similar jobs: