กำลังโหลด...
 
แชร์ตำแหน่งงานนี้
สมัครตอนนี้ »

ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 สาขาแจ้งวัฒนะ

สายงาน:  Store Sales and Operations
สถานที่ทำงาน:  Thai Watsadu Chaengwattana
บริษัท:  CHG

Implement store policy and directions to manage operations in department under responsibilities, including gross sales, operating cost, manpower, customer service, product management, and coordination with buying and merchandising, to develop products aligning with market and customer needs, and achieve sales goal effectively

 • Implement store policies to plan and manage gross sales, including managing sales promotion, tracking sales, and researching for opponent market, to achieve plans and goals effectively
 • Lead the operations in store, including operating cost, manpower plan, area management, shelf organizing, product preparation, and performance development to ensure gross sales
 • Manage and examine stock and storage effectively to prepare sufficient stock following plans and standards
 • Manage complaints from customers and propose to relevant functions to solve problems as well as improve staff operations in providing service following standards
 • Monitor communication with buying and merchandising to ensure effective coordination
 • Take care and advise subordinates to ensure effective performance and promotion preparation

 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 3-5 years of responsible experience in related field and 1-3 years of team management
 • Have analytical and planning skills
 • Have problem-solving skill
 • Have communication skills, including English skills
 • Have good and reliable personality
 • Have service mind

สมัครตอนนี้ »