การร่วมทุนระหว่าง Central Group และ Grab เชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไร้ที่ติ

การร่วมทุนระหว่าง Central Group และ Grab เชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไร้ที่ติ

ผลลัพธ์ของการกระทำมักจะส่งเสียงดังเสมอ

ผลลัพธ์ของการกระทำมักจะส่งเสียงดังเสมอ

ทำให้ 10 นาทีก่อนเริ่มงาน / หลังเลิกงาน มีคุณค่ามากที่สุด

ทำให้ 10 นาทีก่อนเริ่มงาน/ หลังเลิกงาน มีคุณค่ามากที่สุด